กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป * จำนวนรวม 19 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ *

Ratchakarntoday สมัครสอบราชการ ประกาศสอบราชการ
อัพเดททุกวัน ที่นี่ ..

ราชการทูเดย์ แหล่งรวมข่าวสมัครสอบราชการ หางานราชการ ทุกตำแหน่ง อัพเดทก่อนใครที่นี่ ทุกวัน


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป
* จำนวนรวม 19 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ *


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1) ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 4 อัตรา ได้แก่
- กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จำนวน 2 อัตรา
- ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มงานเทคนิค
1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานอาชีวบำบัด จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
- ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 3 อัตรา ได้แก่
- กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จำนวน 1 อัตรา
- ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี จำนวน 2 อัตรา
3) ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ได้แก่
- กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 2 อัตรา
4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
- นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 อัตรา

5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
- นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
- ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานบริการ
1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
- ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด จำนวน 5 จำนวน
- นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
- นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา
- นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา
- นิคมสร้างตนเองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
- นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่
- กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จำนวน 1 อัตรา
- สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา


ไม่ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.


รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ : 10 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สมัครสอบที่เว็บไซต์ : https://dsdw.thaijobjob.com/


แชร์

Copyright@2019 by ratchakarntoday.com
All right reserve.
Dev by ratchakarntoday.com