กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนรวม 7 อัตรา

Ratchakarntoday สมัครสอบราชการ ประกาศสอบราชการ
อัพเดททุกวัน ที่นี่ ..

ราชการทูเดย์ แหล่งรวมข่าวสมัครสอบราชการ หางานราชการ ทุกตำแหน่ง อัพเดทก่อนใครที่นี่ ทุกวัน


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวนรวม 7 อัตรา


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

2 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ทางด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชีหรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

4 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

5 ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
อัตราเงินเดือน 5 ปี เดือนละ 20,540บาท
อัตราเงินเดือน 6 ปี เดือนละ 22,750 บาท

6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท


ไม่ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.


รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สมัครสอบที่เว็บไซต์ : https://dmsc.thaijobjob.com/


แชร์

Copyright@2019 by ratchakarntoday.com
All right reserve.
Dev by ratchakarntoday.com